Portsmouth Naval Shipyard History : 36.835976, -76.296745